Młodzieżowa Rada Bursy

Każdy mieszkaniec ma prawo wpływać na to, co się dzieje w Bursie i realizować w niej swoje pomysły, takie jak np.: organizowanie różnych akcji charytatywnych, wystaw fotografii, projekcji filmowych dla kolegów
i koleżanek, pisanie artykułów na stronę internetową lub tworzenie drużyn sportowych. Te i wiele innych działań to właśnie aktywność samorządu czyli Młodzieżowej Rady Bursy. Każdy może znaleźć w niej coś dla siebie!

Służąc sobie nawzajem, oraz całej społeczności bursy – odkrywajcie radość z niesienia pomocy innym, zdobywajcie doświadczenia w rozwijaniu osobistych umiejętności przywódczych, w tworzeniu społeczności, budujcie poczucie własnej wartości.

Wychowankowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć
w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

Zachęcamy Was do angażowania się.