Obycie umila życie

Wszyscy doskonale wiemy, że modny, młody człowiek to przede wszystkim człowiek, któremu nie są obce reguły dobrego wychowania. W bursie te zasady przypominamy Wam na co dzień – pewnie czasami do znudzenia. Ale jak sami wiecie – temat jest ważny, bo przecież: „Jak nas widzą, tak nas piszą”.
!!W styczniu spotykaliśmy się zwykle na Teście Wiedzy o Savoir Vivre, by powalczyć ze sobą o tytuł Mistrza Dobrych Manier. Z związku z sytuacją, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy jest to niemożliwe. W zamian za to przesyłamy Wam króciutki test, znaleziony w niezmierzonych zasobach Internetu, za pomocą którego sprawdzicie i poszerzycie swoją wiedzę na temat zasad dobrego wychowania.
https://quizizz.com/join?gc=15933388 Poćwiczcie! Przyda się nie tylko na teście w roku 2022, ale przede wszystkim – w życiu.

Z pozdrowieniami

Anna Gibulska, Ewa Rzeszotarska i Anna Muzyczko