Odpowiedzialność osób nieletnich

     W bursie jesienią cykliczne odwały się spotkania młodzieży klas I z funkcjonariuszem Policji, który przedstawiał zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. W bieżącym roku szkolnym, ze względu na pandemię CORONAVIRUSA SARS-CoV-2 powyższe zagadnienie próbujemy przybliżyć w innej formie. Mamy nadzieje, że materiał zawarty w prezentacji przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności młodzieży za swoje zachowanie.

proponuje pani Alina Turczyńska