Opłaty

Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w Bursie Szkolnej w Białymstoku należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe

Numer konta 78 1240 6292 1111 0011 0079 5256 

W tytule przelewu należy wpisywać opłata za Bursę Szkolną za miesiąc …………………. za ………………………………………(nazwisko i imię wychowanka).

W celu uzyskania informacji o wysokości odliczeń za wyżywienie należy kontaktować się z księgowością pod numerem telefonu: 796 026 989.