Rekrutacja

Zasady rekrutacji do bursy na rok szkolny 2021/2022.

Dokument PDF dostępny jest pod adresem:


https://bursaszkolna.bialystok.pl/2021/06/01/skladanie-dokumentow-rekrutacyjnych-na-rok-szkolny-2021-2022/


Wykaz szkół prowadzonych przez Miasto Białystok

Szanowni Państwo!

Potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie Szkolnej w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego powinno nastąpić do dnia 10.08.2021r. do godziny 15.00, pod numerem telefonu: 85 7326989.