SPECJALIŚCI I PROFESJONALIŚCI

„NASZA KADRA”

Zatrudniamy specjalistów, każdy wychowawca posiada wyższe magisterskie wykształcenie, specjalizację oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Nasz zespół jest zróżnicowany pod względem wieku i doświadczenia. Łączy nas troska o harmonijny rozwój naszych wychowanków.