WSPARCIE

„NIE JESTEŚ SAM”

Zapewniamy całodobową opiekę wychowawców. Wspieramy zarówno młodzież, jak i rodziców. Współpracujemy z nauczycielami i wychowawcami ze szkół do których uczęszczają wychowankowie. W naszych relacjach kierujemy się życzliwością i zrozumieniem. Jeśli jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością lub osobą z niepełnosprawnością, to znalazłeś się w dobrym miejscu.