"Dopalacze" - nowe narkotyki

„Rodzina to zespół, drużyna,

samodzielne państwo,

jedyna część tożsamości,

która pozostaje niezmieniona

przez resztę życia"

Laura Lippman

 

 

„Dopalacze” – nowe narkotyki

 

 

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy:

1) o działaniu pobudzającym,

2) o działaniu halucynogennym

3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego  i psychicznego, a nawet śmierci.

 

Nowe narkotyki – nowe zagrożenia

 

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak niebezpieczne produkty można nadal zakupić, chociażby na internetowych portalach? Nie jest tajemnicą, że od lat handlarze narkotykami próbowali (i nadal próbują) znaleźć sposób na to, aby móc sprzedawać substancje psychoaktywne jak największej grupie ludzi. Czerpią oni     z tego ogromne zyski nie bacząc na rujnowanie przy tym życia wielu osób. „Dopalacze” są właśnie taką próbą obejścia prawa zabraniającego sprzedaży narkotyków. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem. Handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają  i produkują nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje zostaną zabronione. Wykorzystują w ten sposób lukę w prawie. Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie „dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły te narkotyki. Przyjmowanie ich zawsze wiąże się z narażeniem na utratę zdrowia i życia.

Podstawowe przyczyny sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne:

 • Chęć odurzenia się , ciekawość
 •  Nuda
 •  Wpływ grupy rówieśniczej
 • Młodzieżowa chęć buntu
 •  Ucieczka od problemów zewnętrznych
 • Zaniżone poczucie własnej wartości i  pewności siebie

Przyczyny sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne możemy podzielić na : 

Przyczyny osobowościowe :

 • brak stabilizacji emocjonalnej
 • brak zdolności do podejmowania wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów
 • niski poziom tolerancji na frustracje
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • niski stopień uspołecznienia i odpowiedzialności
 • niezaspokojona potrzeba bycia w grupie
 • obniżony system wartości i poczucia sensu życia

 Przyczyny środowiskowe:

 • rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozpadem
 • konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych
 • brak więzi w rodzinie
 • wychowanie w rodzinie w nadopiekuńczym systemem
 • oboje rodzice pracujący poza domem, często w delegacji
 • wysoka, rodzinna tolerancja dla palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków

Jak rozpoznać, że ktoś brał dopalacze?

        W zależności od substancji mogą wystąpić między innymi następujące objawy:

 • od euforii  przez rozdrażnienie  po nienaturalne pobudzenie psychoruchowe – huśtawki nastroju         
 • od napadów  szału, histerycznego śmiechu,  po napady przerażenia i  stany depresyjne
 • od  braku łaknienia, jadłowstrętu po objadanie się , wzmożone pragnienie
 • przyspieszona akcja serca i szybki oddech
 • spowolnione reakcje, „zmulenie”
 • źrenice oczu są szpilkowate lub bardzo poszerzone,    zakrywają większość tęczówki
 • przekrwienie gałek ocznych
 • kłopoty z mówieniem, bełkotliwa mowa
 • wymioty w kolorze niebieskim, zielonym
 • bezsenność, halucynacje wzrokowo – słuchowe
 • podwyższone ciśnienie krwi i zwiększone wydalanie moczu , biegunka
 • suchość w ustach

Co powstrzymuje młodzież przed sięganiem po narkotyki?

 • Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia
 • Strach przed konsekwencjami prawnymi
 • Orientacja na zrobienie kariery zawodowej
 • Posiadanie wielu zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Brak pieniędzy na zakup narkotyków
 • Złe doświadczenie z próbowaniem narkotyków
 • Obawa przed uzależnieniem się
 • Obawa przed utratą kontroli nad sobą

Dopalacze nie zniknęły!!!

Zamknięcie w Polsce wszystkich sklepów z dopalaczami nie zlikwidowało problemu.

Drogi rodzicu!

Młody człowiek w naszej nie łatwej i ciągle się zmieniającej rzeczywistości czuje się osamotniony a czasami bezradny. Potrzebuje wsparcia osób dorosłych, dlatego nie bądź obojętny i pamiętaj czego Twoje dorastające dziecko potrzebuje:

 • poczucia więzi i przynależności do rodziny: chcą czuć się kochane, rozumiane, chcą móc liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa
 • poczucia własnej wartości: chcą być doceniane za swoje wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz mieć pewność, że nie spotka ich krytyka i odrzucenie, gdy coś się nie uda
 • wiarygodności: chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów
 • sprawiedliwego traktowania: chcą mieć pewność, że rodzice w niejasnej sytuacji wnikliwie rozpatrzą sprawę
 • stanowczości w ważnych sprawach: potrzebują jasno określonych reguł i konsekwencji
 •  poszanowania intymności i dyskrecji: chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane.