Rada Pedagogiczna

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Ryszard Szczepan Zimnoch
Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Barbara Demianiuk
Koordynator ds. wychowawczych

Grupa I – mgr Anna Gibulska, mgr Alina Turczyńska

Grupa II – mgr Ewa Rzeszotarska, mgr Tatiana Szymkowska

Grupa III – mgr Marta Iwanow, mgr Barbara Demianiuk

Grupa IV – mgr Dorota Suchocka, mgr Stanisław Ruciński

Grupa V – mgr Marta Żukowska, mgr Cezary Rzeszotarski

Grupa VI – mgr Anna Muzyczko, mgr Ewa Gasparewicz

Grupa VII – mgr Alicja Wróblewska, mgr Iwona Wawrzyn

Grupa VIII – mgr Elżbieta Siemieniuk, mgr Agnieszka Niemcunowicz