Rada Pedagogiczna

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Ryszard Szczepan Zimnoch
Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Iwona Wawrzyn
Koordynator ds. dostępności

Grupa I – mgr Alina Turczyńska, mgr Przemysław Ćwikliński

Grupa II – mgr Ewa Rzeszotarska, mgr Patrycja Kisło

Grupa III – mgr Dorota Suchocka, mgr Jarosław Piotrowski, mgr Stanisław Ruciński

Grupa IV – mgr Tatiana Szymkowska, mgr Iwona Wawrzyn

Grupa V – mgr Marta Żukowska, mgr Cezary Rzeszotarski

Grupa VI – mgr Anna Muzyczko, mgr Ewa Gasparewicz

Grupa VII – mgr Alicja Wróblewska

Grupa VIII – mgr Elżbieta Siemieniuk, mgr Marzanna Ossowska

Grupa IX – mgr Agnieszka Niemcunowicz, mgr Tomasz Melcer