Rada Pedagogiczna

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Ryszard Szczepan Zimnoch
Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Iwona Wawrzyn
Koordynator ds. dostępności

Grupa I – mgr Alina Turczyńska, mgr Patrycja Kurzyna – Maksymiuk, mgr Ryszard Szczepan Zimnoch

Grupa II – mgr Ewa Rzeszotarska, mgr Dorota Suchocka

Grupa III – mgr Patrycja Kisło, mgr Barbara Demianiuk

Grupa IV – mgr Iwona Wawrzyn, mgr Przemysław Ćwikliński

Grupa V – mgr Cezary Rzeszotarski, mgr Barbara Kruczek

Grupa VI – mgr Anna Muzyczko, mgr Ewa Gasparewicz

Grupa VII – mgr Alicja Wróblewska, mgr Jarosław Piotrowski

Grupa VIII – mgr Paulina Drozdowska, mgr Marzanna Ossowska

Grupa IX – mgr Agnieszka Niemcunowicz, mgr Tomasz Melcer