Dyrekcja

mgr Anna Agnieszka Niewiarowska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

mgr Ryszard Szczepan Zimnoch

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku