Rok szkolny 2023/2024

Wizyta Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego

Dnia 6 marca 2024 w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył wpis do księgi pamiątkowej, wyrażając podziw dla zaangażowania uczniów i nauczycieli w rozwój szkolnictwa oraz ich wkład w budowanie społeczności. Następnie zwiedził placówkę, Prezydent odbył rozmowy z członkami Młodzieżowej Rady Bursy, zawodnikami klubu sportowego Jagiellonia oraz kadrą, podkreślając znaczenie aktywności obywatelskiej i sportu w życiu młodych ludzi. Całe wydarzenie było inspirującym doświadczeniem zarówno dla uczestników, jak i dla samego Prezydenta, umacniając więzi między miastem a lokalną społecznością edukacyjną i sportową.