Lokalizacja i dojazd

Bursa Szkolna w Białymstoku
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku
ul. Dobra 3
15-034 Białystok
Tel 85 732 69 89
zpo1@um.bialystok.pl

Tel. wychowawców:  730 887 989
Fax: 85 740 62 82

Księgowość: 796 026 989

Intendent: 730 026 989