Rok szkolny 2023/2024

Światowy Dzień Wody

Po raz kolejny w Bursie, z okazji Światowego Dnia Wody, 19 marca 2024r. został przeprowadzony event.
W bieżącym roku szkolnym odbył się pod hasłem ,,Woda – źródło zdrowia i życia”. Głównym celem jego było uświadomienie młodzieży jak ważna dla zdrowia i życia jest woda. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowana gazetkę oraz plakat, przeprowadzono happening pt. ,,Powody picia wody” i ,,Sposoby oszczędzania wody”. Młodzież miała także możliwość wykazania się swoją wiedzą w teście pt. ,, Jesteś wodą, a co o niej wiesz?”. Tradycyjnie odbyła się akcja ,,Bidon dla każdego mieszkańca bursy”. W tym roku młodzież została wyposażona
w kubki termiczne. Ta akcja była kolejnym krokiem do ograniczenia plastikowych butelek w bursie.

Tego typu przedsięwzięcia mają za zadanie uzmysłowić każdemu z nas jak ważne jest dbanie o środowisko
i wykształcenie podstawowych nawyków jego ochrony.

Osoby odpowiedzialne: Barbara Demianiuk, Anna Muzyczko, Alina Turczyńska