Projekt "Inni ajednak tacy sami"

 

                                                     

Od listopada 2016 do czerwca 2017 realizowany był w Bursie Szkolnej w Białymstoku, projekt antydyskryminacyjny pt. „ Inni a jednak tacy sami” w ramach programu „Liderzy i Liderki Tolerancji”, który był organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu finansowym Ambasady USA w Polsce.

Uczestnicy i uczestniczki z dziesięciu szkół w całej Polsce,  otrzymali indywidualne wsparcie liderów i liderek tolerancji współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. To doświadczeni nauczyciele i nauczycielki, wyróżnieni nagrodą im. Ireny Sendler "Za naprawianie świata".

Projekt „Inni a jednak tacy sami” odpowiadał na następujące przesłanki antydyskryminacyjne:

1.     Założenie, że równość do podstawowe prawo każdego człowieka i wartość fundamentalna (zróżnicowanie traktowanie, polegające na uwzględnianiu potrzeb i możliwości różnych osób/ grup w taki sposób, by na równi z innymi mogły funkcjonować w społeczeństwie – w systemie edukacji, ochronie zdrowia, na rynku pracy, w dostępie do instytucji publicznych).

2.     Potrzeba edukacji na temat osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami.

Cele projektu:

·        Zaktywizowanie młodzieży niepełnosprawnej, skłonienie wychowanków do przełamania nieśmiałości, poczucia bycia "innym/gorszym".

·         Poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych, przedstawienia jej pozostałym wychowankom bursy oraz wyjście do środowiska lokalnego. Pokazanie innym, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby, prawa jak wszyscy, a nie zawsze mają możliwość – nie tylko ze względu na swoją niepełnosprawność – realizować te potrzeby, bo są w jakiś sposób dyskryminowane ( np. w szkole, przez rówieśników, pracodawców).

Grupa projektowa w Bursie Szkolnej w Białymstoku, której pracami koordynowała wychowawczyni Joanna Jedlińska, liczyła 17 osób:  Anna Milik, Dorota Miszczuk, Malwina Milik, Magdalena Ogrodnik, Alicja Choromańska, Karolina Kaliszczyk, Aleksandra Klinicka, Karolina Chartuniewicz, Justyna Putko, Martyna Tchórznicka, Arkadiusz Czarkowski, Bernadetta Kuklińska, Błażej Kobeszko, Tomasz  Żarski, Magdalena Sawicka, Anna Kozakiewicz, Natalia Jankowska.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w zajęciach warsztatowych : „ABC antydyskryminacji”, „Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w edukacji, w społeczeństwie” oraz warsztatach prowadzonych przez lidera CEO, Annę Janinę Klozę pt. „Jak pięknie się różnić”. Spotkali się również z członkami Podlaskiego Związku Niewidomych oraz Podlaskiego Związku Głuchych, którzy przybliżyli problemy osób z ich środowisk oraz przedstawili najważniejsze założenia swoich organizacji. Młodzież miała okazję poznać alfabet Braile’a, którym posługują się niewidomi, czy też język migowy, którego używają głusi.

Wszystkie działania w ramach projektu były ukierunkowane na kształtowanie postaw tolerancji, empatii oraz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i pokazanie, że pomimo iż „są inni a jednak tacy sami” jak my.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głuchych.

http://www.pzg.org.pl/rokdownloads/SC/poradnik_PZG.pdf oraz filmem „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” https://www.youtube.com/watch?v=WpJ2hrmn7qM