Spotkanie z przedstawicielem Policji

      W dniu 11.10.2010r. wychowankowie klas pierwszych mogli spotkać się z aspirantem Policji. Wykład połączony z prezentacją multimedialną dotyczył odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za czyny karalne.