DO RODZICÓW

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

SZANOWNI  RODZICE

System wsparcia pedagogicznego jest kierowany do rodziców naszych wychowanków, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem systemu jest wspomaganie rodziców, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń oraz kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest coroczne przygotowanie  prelekcji skierowanych do rodziców wychowanków klas pierwszych na spotkaniach inaugurujących nowy rok szkolny. Ich tematyka dotyczy istotnych problemów wychowawczych.  Drugą częścią systemu wsparcia pedagogicznego rodziców są  artykuły dotyczące istotnych problemów wychowawczych, zamieszczane na stronie internetowej placówki. 

Aby działania nasze były skuteczne, niezbędna jest pomoc i wsparcie Państwa, jako rodziców.

          Liczymy na współpracę

          Dyrekcja i wychowawcy

          Bursy Szkolnej w Białymstoku

Centrum Pomocy Dzieciom

Jak wspierać nastolatka w czasie izolacji

Witamy

Jeśli macie Państwo potrzebę, to poniżej znajduje się link do artykułu, który może być wsparciem dla nas dorosłych w zrozumieniu sytuacji naszych dzieci w okresie izolacji. Zachęcamy do lektury!!!
https://blog.ceo.org.pl/dlaczego-nastolatki-mecza-sie-bardziej/?fbclid=IwAR0V3Jz2xzN8b38fafbg8EFfJ9vNsMWfL14UymV0gwJPWt0UeIXkLJUvrbs

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

Telefon Stary 1955 - Darmowe zdjęcie na Pixabay

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci:

800 100 100

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczną i online dla Rodziców i Nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Terapeuci i prawnicy udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej http://www.liniawsparcia.pl znajduje się informacja dotycząca dyżurów specjalistów oraz aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach Centrum Wsparcia prowadzone jest:

 •  telefoniczne Centrum Wsparcia, numer telefonu: 800 70 2222 –  bezpłatna linia, która działa 24 godziny/7 dni w tygodniu
 • e-mail: porady@liniawsparcia.pl
 •   czat

“Dopalacze” – nowe narkotyki

„Rodzina to zespół, drużyna,

samodzielne państwo,

jedyna część tożsamości,

która pozostaje niezmieniona

przez resztę życia”

Laura Lippman

„Dopalacze” – nowe narkotyki

„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy:

1) o działaniu pobudzającym,

2) o działaniu halucynogennym

3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego  i psychicznego, a nawet śmierci.

Nowe narkotyki – nowe zagrożenia

 

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak niebezpieczne produkty można nadal zakupić, chociażby na internetowych portalach? Nie jest tajemnicą, że od lat handlarze narkotykami próbowali (i nadal próbują) znaleźć sposób na to, aby móc sprzedawać substancje psychoaktywne jak największej grupie ludzi. Czerpią oni     z tego ogromne zyski nie bacząc na rujnowanie przy tym życia wielu osób. „Dopalacze” są właśnie taką próbą obejścia prawa zabraniającego sprzedaży narkotyków. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem. Handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają  i produkują nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje zostaną zabronione. Wykorzystują w ten sposób lukę w prawie. Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie „dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły te narkotyki. Przyjmowanie ich zawsze wiąże się z narażeniem na utratę zdrowia i życia.

Podstawowe przyczyny sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne:

 • Chęć odurzenia się , ciekawość
 •  Nuda
 •  Wpływ grupy rówieśniczej
 • Młodzieżowa chęć buntu
 •  Ucieczka od problemów zewnętrznych
 • Zaniżone poczucie własnej wartości i  pewności siebie

Przyczyny sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne możemy podzielić na : 

Przyczyny osobowościowe :

 • brak stabilizacji emocjonalnej
 • brak zdolności do podejmowania wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów
 • niski poziom tolerancji na frustracje
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • niski stopień uspołecznienia i odpowiedzialności
 • niezaspokojona potrzeba bycia w grupie
 • obniżony system wartości i poczucia sensu życia

 Przyczyny środowiskowe:

 • rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozpadem
 • konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych
 • brak więzi w rodzinie
 • wychowanie w rodzinie w nadopiekuńczym systemem
 • oboje rodzice pracujący poza domem, często w delegacji
 • wysoka, rodzinna tolerancja dla palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków

Jak rozpoznać, że ktoś brał dopalacze?

        W zależności od substancji mogą wystąpić między innymi następujące objawy:

 • od euforii  przez rozdrażnienie  po nienaturalne pobudzenie psychoruchowe – huśtawki nastroju         
 • od napadów  szału, histerycznego śmiechu,  po napady przerażenia i  stany depresyjne
 • od  braku łaknienia, jadłowstrętu po objadanie się , wzmożone pragnienie
 • przyspieszona akcja serca i szybki oddech
 • spowolnione reakcje, „zmulenie”
 • źrenice oczu są szpilkowate lub bardzo poszerzone,    zakrywają większość tęczówki
 • przekrwienie gałek ocznych
 • kłopoty z mówieniem, bełkotliwa mowa
 • wymioty w kolorze niebieskim, zielonym
 • bezsenność, halucynacje wzrokowo – słuchowe
 • podwyższone ciśnienie krwi i zwiększone wydalanie moczu , biegunka
 • suchość w ustach

Co powstrzymuje młodzież przed sięganiem po narkotyki?

 • Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia
 • Strach przed konsekwencjami prawnymi
 • Orientacja na zrobienie kariery zawodowej
 • Posiadanie wielu zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Brak pieniędzy na zakup narkotyków
 • Złe doświadczenie z próbowaniem narkotyków
 • Obawa przed uzależnieniem się
 • Obawa przed utratą kontroli nad sobą

Dopalacze nie zniknęły!!!

Zamknięcie w Polsce wszystkich sklepów z dopalaczami nie zlikwidowało problemu.

Drogi rodzicu!

Młody człowiek w naszej nie łatwej i ciągle się zmieniającej rzeczywistości czuje się osamotniony a czasami bezradny. Potrzebuje wsparcia osób dorosłych, dlatego nie bądź obojętny i pamiętaj czego Twoje dorastające dziecko potrzebuje:

 • poczucia więzi i przynależności do rodziny: chcą czuć się kochane, rozumiane, chcą móc liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa
 • poczucia własnej wartości: chcą być doceniane za swoje wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz mieć pewność, że nie spotka ich krytyka i odrzucenie, gdy coś się nie uda
 • wiarygodności: chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów
 • sprawiedliwego traktowania: chcą mieć pewność, że rodzice w niejasnej sytuacji wnikliwie rozpatrzą sprawę
 • stanowczości w ważnych sprawach: potrzebują jasno określonych reguł i konsekwencji
 •  poszanowania intymności i dyskrecji: chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane.

Ulotka profilaktyczna

„Miłość i mądrość dorosłych

to najpewniejszy sposób,

aby uchronić dziecko

przed złem tego świata”

   Gdzie szukać pomocy?

PLACÓWKI POMOCOWE NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU:

1.    ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych

Białystok, ul. Włókiennicza 7

tel./fax 85 7445224, 85 7445026
http://www.stowarzyszeniedroga.pl

2.    Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna

            Białystok, ul. gen. Józefa Hallera 8

            tel. 85 651-65-64

            www.monarbialystok.pl

3.    Punkt Konsultacyjno – Informacyjny o Problemach Alkoholowych

Białystok, ul. Kolejowa 26a, tel. 85 – 722 25 21;

http://www.bialystok.caritas.pl

4.    Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Białystok, ul. Słonimska 15/1, tel. 85 741 62 35;

http://pppp.powiatbialostocki.pl/1.html

5.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok,ul. Piotrkowska 2, 85 744 53 50
 http://www.poradnia.bialystok.pl/

6.    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel. 85 732 86 66 

7.    Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym

tel:116123

czynna 7 dni w tygodniu od 14 do 22

8.    Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7

tel. 85 744 50 28

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny całą dobę.

9.    Policyjny telefon zaufania

tel. 85 670-27-37

10.          “Niebieska Linia”

infolinia: 116 123

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – pracuje przez całą dobę

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy/

11.          “Pomarańczowa Linia”

tel: 0 801140068

pn.- pt. 14:00-20:00

Telefon Pomocy Rodzicom Których Dzieci Piją

12.          “Zielona Linia” 

tel: 022 6213367

pn., śr., godz.13:00 – 19:00,  wt., czw., pt., godz. 10:00 – 16:00

Telefon dla osób dotkniętych HIV i AIDS

13.          Antydepresyjny Telefon Zaufania

tel: 22 654 40 41

ogólnopolski, bezpłatny telefon zaufania czynny 17.00 – 20.00

http://www.116111.pl/napisz

14.          Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów    

tel: 80008222