Rok szkolny 2012/2013

Test profilaktyczny

W dniu 21 listopada 2012 roku, tradycyjnie już, odbył się bursie konkurs wiedzy o zdrowiu zorganizowany przez Zespół Profilaktyki, Zdrowia i Sportu. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem:

„Dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy”.

Jej głównymi celami było upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy wychowanków na temat uzależnień, chorób cywilizacyjnych, zasad zdrowego stylu życia oraz uczenie zasad konstruktywnej rywalizacji. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Wzięło w nim udział aż 70 osób, które (pod czujnym okiem Komisji Konkursowej w składzie: Pani Alina Turczyńska – przewodnicząca oraz Panie Ewa Rzeszotarska i Anna Muzyczko) wypełniły trudne, wymagające wszechstronnej wiedzy testy.