Rok szkolny 2015/2016

Spotkanie ze strażakiem

W dniach 28 – 29 września 2015 roku spotkaliśmy się w bursie z przedstawicielem Straży Pożarnej, który zapoznał nas z przyczynami pożarów, ich skutkami i poszczególnymi fazami rozwoju pożaru.

·      zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu

·        zasad alarmowania służb ratunkowych

·        zasad  ewakuacji i wykorzystania sprzętu gaśniczego

·        zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

      Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej w naszej bursie  było to dla nas nowym, ciekawym i pouczającym doświadczeniem.

       Wszystkich równieśników zachęcamy:

„Nie bądź bierny – naucz się pomagać