Rok szkolny 2020/2021

Kampania społeczna

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Idą Święta, nie o SMS – sie, lecz o kartce pamiętaj!”, organizowanej przez Fundację Dbam o Mój z@sięg. Celem tej kampanii było zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie, który coraz bardziej jest dominowany przez nowe technologie. Uznaliśmy, że jest to szczególnie ważne w dobie nauki zdalnej i izolacji od rówieśników. Wspólnie z młodzieżą napisaliśmy 35 kartek z życzeniami świątecznymi
i wysłaliśmy je do osób związanych z bursą. Wiemy, że sprawiły dużą niespodziankę i jeszcze większą radość!!!

Wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię bardzo dziękujemy!!!

Opracowanie – Zespół Wolontariatu: Ewa Rzeszotarska, Elżbieta Siemieniuk, Ewa Gasparewicz, Anna Muzyczko, Cezary Rzeszotarski