Rok szkolny 2020/2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 09.02.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021, Wtorek 9 lutego.

Od 2014 roku nasza społeczność w Bursie realizowała projekt bezpieczeństwa w sieci, w tym roku docieramy do Was przez stronę internetową i fanpage.
Pamiętajcie, że zawsze możecie poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia.

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:

Saferinternet.pl – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange.
Więcej informacji: www.saferinternet.pl

Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).
Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl

Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilię, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

Autorzy: Dorota Suchocka, Marta Iwanow, Anna Muzyczko, Marta Żukowska