Rok szkolny 2021/2022

Program ,,Wodę pij – zdrowo żyj”

Promowanie picia wody wśród młodzieży było głównym celem realizowanego w bursie w dniach 25-27.10.2021 programu „Wodę pij – zdrowo żyj”. W ramach tego przedsięwzięcia została przygotowana w hallu bursy gazetka oraz plakaty promujące picie wody, odbył się Test Wiedzy pt. ,,Jesteś wodą, a co o niej wiesz?”, przeprowadzono happening promujący picie wody „Piję wodę bo …” oraz zorganizowano akcję ,,Bidon dla każdego”, podczas której wszyscy wychowankowie otrzymali bidony.  Ta akcja była kolejnym krokiem do ograniczenia używania plastikowych butelek w bursie a tym samym promowaniem wśród młodzieży postaw proekologicznych i dbania o środowisko naturalne.