Rok szkolny 2022/2023

Listy kandydatów przyjętych do zamieszkania w Bursie Szkolnej ZPO Nr 1 w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Bursy Szkolnej w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku zostały przyjęte do zamieszkania 83 osoby a 5 osób zostało nieprzyjętych (nie potwierdziły woli zamieszkania).

Rekrutacja uzupełniająca

11 i 12.08.2022 do godziny 15.00 – składanie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

22 i 23.08.2022 do godziny 15.00 – złożenie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do szkoły.