Rok szkolny 2022/2023

Światowy Dzień bez tytoniu

31 MAJA – „ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU”

Jak co roku, Bursa Szkolna w Białymstoku włączała się w obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. W tym dniu zostały podjęte działania edukacyjne informujące o następstwach zażywania tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych i zachęcające do wyboru zdrowego stylu życia. Przygotowano gazetkę, plakaty, alternatywę dla papierosa w postaci kącika z owocami ,, Zamień papierosy na owoce. Wybierz zdrowie.”, rozdysponowano ulotki profilaktyczne, odbył się happening -,,Pak przeciw nałogom” oraz ,,Uzależnieniom mówię Nie, bo…” .
31 maja 2023 był dniem protestu przeciwko używkom czego finalnym skutkiem ma być nie podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież naszej placówki.
Akcja profilaktyczna została zorganizowana przez wychowawców:
A.Turczyńska, M. Ossowska, T. Melcer