Rok szkolny 2023/2024

Opata za bursę za miesiąc wrzesień 2023

Opata za bursę za miesiąc WRZESIEŃ 2023 wynosi 583,00 zł

W tym:

  1. opłata za wyżywienie 380,00 zł
  2. opłata za zakwaterowanie 203,00 zł

Prosimy o wpłatę do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta:

78 1240 6292 1111 0011 0079 5256

W tytule przelewu należy wpisywać opłata za Bursę Szkolną za miesiąc …………………. za ………………………………………(nazwisko i imię wychowanka).

W kolejnych miesiącach opłaty naliczane są indywidualnie z uwagi na dokonywane przez wychowanków odpisy.

W sprawie wysokości opłaty za bursę prosimy o kontakt z księgowością pod numerem telefonu: 796 026 989.