Rok szkolny 2012/2013

Spotkanie na temat AIDS

Bez względu na to,  jak się ubierasz, jakie masz włosy, gdzie mieszkasz, jakiej słuchasz muzyki, do czego dążysz, o czym marzysz…

… daj sobie szansę na życie bez HIV 

– zachęcała nas Pani Dr Dorota Rogowska – Szadkowska – wybitna specjalistka  i autorytet w dziedzinie HIV/AIDS. Miało to miejsce w dniu 15 stycznia 2013 roku podczas spotkania profilaktycznego zorganizowanego w bursie przez Panie: Alinę Turczyńską i Annę Gibulską w ramach  Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu. Celem tego spotkania było zwrócenie uwagi na nieustającą aktualność i wagę tego problemu. Podczas spotkania młodzież znalazła wyczerpującą i rzetelną odpowiedź na wiele pytań dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS oraz zachowań bezpiecznych i ryzykownych prowadzących do zakażenia wirusem. Pani doktor wskazała nam także miejsca, w których należy szukać pomocy w przypadku zakażenia wirusem HIV. Omówione podczas spotkania treści skłoniły nas do refleksji nad własnym bezpieczeństwem oraz znaczeniem postaw tolerancji  i akceptacji wobec osób dotkniętych problemem. Wnioski ze spotkania to:

dać sobie szansę na życie bez HIV a ludziom zakażonym pozwolić żyć wśród nas.