Rok szkolny 2012/2013

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 28.05.2013 roku w świetlicy bursy odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do naszej młodzieży. Podczas tego spotkania zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

·       ogólne zasady pierwszej pomocy

·       klasyfikacja obrażeń, ich charakterystyka i postępowanie pomocowe

·       masaż serca na fantomie

·       przebieg modelowej akcji ratunkowej

 Szkolenie przeprowadzili nasi mieszkańcy:

 Adam Myszko – student wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku

oraz

Przemysław Pastewski – student wydziału ratownictwa Akademii Medycznej w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyło 40 wychowanków bursy.

Szkolenie zorganizowały: 

Joanna Jedlińska

  Anna Gibulska

Alina Turczyńska