Rok szkolny 2013/2014

ETAP

W dniu 13 listopada 2013 roku, pod opieką Pani Aliny Turczyńskiej – przewodniczącej Zespołu Profilaktyki, Zdrowia i Sportu, udaliśmy się do Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP. Uczestniczyliśmy  tam w zajęciach informacyjno – edukacyjnych  na temat: „Uzależnienia – jak ich uniknąć?”.

 Podczas tego spotkania poznaliśmy przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, mechanizmy, rodzaje i fazy uzależnienia, skutki zażywania środków psychoaktywnych oraz formy pomocy dla osób mających kontakt z substancjami uzależniającymi.  Poza tym mieliśmy okazję, podobnie jak podczas zajęć organizowanych w naszej bursie, doskonalić umiejętność komunikacji, wyrażania własnego zdania, współpracy i współdziałania. Uczyliśmy się także trudnej sztuki asertywności czyli nieagresywnego, ale stanowczego odmawiania.

Wszystkie nasze koleżanki i kolegów zachęcamy do udziału w takich spotkaniach życząc jednocześnie odpowiedzialnego i mądrego korzystania z uroków życia