Rok szkolny 2014/2015

Spotkanie z Policją

Spotkania z przedstawicielami Policji na stałe wpisały się w kalendarz imprez i wydarzeń w naszej bursie. W dniu 20 LISTOPADA 2014 ROKU wychowankowie z klas pierwszych spotkali się z Panią Policjantką – ASP. Anetą Dworzańczyk Z KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU, dzięki czemu poznali odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania związane z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne. Podczas tego interesującego spotkania nasi młodsi koledzy zapoznali się z:

·       Aktami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej młodzieży

·       Konsekwencjami prawnymi i moralnymi nagannych społecznie zachowań

·       Właściwymi sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych

·       Problemem  popełniania przestępstw w sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Młodzież obejrzała również film „Życie jest jedno – to nie gra” związany z omawianymi problemami.

Mamy nadzieję, że zapamiętają z tej lekcji prawa bardzo dużo, bo przecież „młodość nie chroni nas przed odpowiedzialnością”.