Rok szkolny 2019/2020

Spotkanie z Policją

W dniu 29 października 2019 roku wychowankowie klas pierwszych Bursy Szkolnej uczestniczyli w spotkaniu z Policją. Tematem spotkania była ,,Odpowiedzialność prawna osób nieletnich za czyny karalne”.  Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili młodzieży różnice miedzy odpowiedzialnością cywilną i karną,  uświadomili, jakie konsekwencje ponosi osoba nieletnia w momencie popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami.  Funkcjonariusze przypomnieli młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Dzielnicowi omówili również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd  oraz uświadomili zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie spotkania wiedza skłoni  młodzież bursy do refleksji nad własnym postępowaniem i przyczyni się do podejmowania świadomych wyborów życiowych – bez kolizji z prawem.

Alina Turczyńska