Rok szkolny 2019/2020

“Podlasie w moim sercu”

4 marca 2020r. w ZSR w Marianowie odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Konkursu Recytatorsko – Fotograficzny „Podlasie w moim sercu”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i mieszkańców burs i internatów województwa podlaskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli:  minister rolnictwa i rozwoju wsi – pan Jan Krzysztof Ardanowski, marszałek województwa podlaskiego – pan Artur Kosicki oraz wojewoda podlaski – pan Bohdan Paszkowski. Ideą konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o ziemi podlaskiej, rozbudzenie pasji recytatorskich, fotograficznych oraz propagowanie twórczości o Podlasiu. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli Bursy Szkolnej w Białymstoku. Wzięliśmy udział w części fotograficznej konkursu i Małgorzata Marczuk zdobyła wyróżnienie w tym konkursie a przewodniczącą Jury była znana malarka łomżyńska – pani Teresa Adamowska.

Gratulujemy Małgosi sukcesu a wszystkim pozostałym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy z aparatem fotograficznym!!!

Ewa Rzeszotarska